Limited Edition
{{selectedItem|itemPrice:currency:selectedSize}}
{{selectedItem|itemComparePrice:currency:selectedSize}}

{{selectedItem|itemPrice:currency:selectedSize}}

{{selectedItem|itemComparePrice:currency:selectedSize}}
Ưu đãi đặc biệt, không có sẵn trong các cửa hàng

Đi kèm với nhiều phong cách và màu sắc

Mua của bạn ngay bây giờ trước khi quá muộn!

Thanh toán an toàn qua Visa / Mastercard / Amex / PayPal

Cách đặt hàng
 1. Chọn mô hình từ trình đơn thả xuống
 2. Nhấp vào "Place order"
 3. Chọn kích thước và số lượng
 4. Thêm địa chỉ giao hàng và chi tiết ngân hàng của bạn
 5. Và đó là nó!

Additional products and colours

{{selectedItemInList|itemInListName:currency:selectedSize}}

{{I18n.t('composition.' + selectedItemInList.product_details.composition)}} {{I18n.t('fit.' + selectedItemInList.product_details.fit)}} {{selectedItemInList.product_details.thickness_eu}} g/m2 {{selectedItemInList.product_details.thickness_us}} oz/yd2

Width Length
{{I18n.t('sizes.' + size)}}
({{ guideRegion }} {{ sizeGuideIntl[guideRegion][selectedItem.product_reference][size] }})
{{value}} cm
{{sizeGuide.inch[selectedItem.product_reference][size][$index]}} in
Tolerance 2 cm 2 cm 1 in 1 in
More information Hide Information
 1. {{I18n.t('necklace.' + selectedItem.color + '.pendant')}}
 2. {{I18n.t('necklace.' + selectedItem.color + '.chain')}}
 3. {{I18n.t('necklace.nickel_and_lead_free')}}

Quantity

 • {{days}} days
 • {{hours}} hours
 • {{minutes}} minutes
 • {{seconds}} seconds
Ưu đãi đặc biệt, không có sẵn trong các cửa hàng

Đi kèm với nhiều phong cách và màu sắc

Mua của bạn ngay bây giờ trước khi quá muộn!

Thanh toán an toàn qua Visa / Mastercard / Amex / PayPal

Cách đặt hàng
 1. Chọn mô hình từ trình đơn thả xuống
 2. Nhấp vào "Place order"
 3. Chọn kích thước và số lượng
 4. Thêm địa chỉ giao hàng và chi tiết ngân hàng của bạn
 5. Và đó là nó!
Campaign ID : limited-mortal Report this page